Z przyjemnością informujemy, że od 1 grudnia 2022 r. Oddział Psychiatrii naszego Szpitala będzie uczestniczyć w pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Ta inicjatywa ma na celu poprawę jakości świadczeń udzielanych naszym Pacjentom.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymają kompleksową pomoc i opiekę w ramach już istniejących miejsc udzielania świadczeń.

Szpital w dalszym ciągu realizować będzie świadczenia w ramach finansowania z NFZ, oferując pomoc z zakresu psychiatrii dziennej i całodobowej.