DYREKTOR NACZELNY
p.o. mgr inż. Bogusława Miłkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. LECZNICTWA

p.o. lek. med. Jolanta Majer

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH

Zbigniew Bajkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. TECHNICZNYCH

mgr Grażyna Bladziak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Leszczyńska

PIELĘGNIARKA NACZELNA

mgr Jadwiga Tomalska

SKŁAD OSOBOWY RADY SPOŁECZNEJ

PRZEWODNICZĄCY

  • MAREK PIEKARSKI

CZŁONKOWIE:

  • Stanisław Gmitruk
  • Krystyna Jasińska
  • Zygmunt Kucharczyk
  • Wiesław Maras
  • Bartłomiej Sabat
  • Tadeusz Taranek
  • Artur Warzocha