• KO/35/2020 Konkurs Ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych typu HER 2 metodą FISH dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118".
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 1: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY WERSJA EDYTOWALNA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-30
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/32/2020 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na: •kwalifikacji do Programu Lekowego pn.: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”; •udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji Programu Lekowego pn.: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”; •udzielaniu porad w Poradni Okulistyki, w tym kwalifikacje do zabiegów z zakresu okuloplastyki; •wykonywaniu zabiegów powiekowych z zakresu okuloplastyki; dla pacjentów WSzS im. NMP
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/33/2020 Konkurs Ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, w tym immunohistochemicznych, oceny biopsji tarczycy, badań cytologicznych, konsultacji preparatów wykonanych poza WSzS im. NMP oraz badań śródoperacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Formularz ofertowy wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/31/2020 Konkurs Ofert na: „Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej przez lekarza specjalistę na Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dostawa łóżek intensywnej opieki, łóżek szpitalnych, materacy przeciwodleżynowych, wózków, narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego i niemedycznego
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  załącznik nr 1 formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  załącznik nr 2 oświadczenie: Pobierz
  załącznik nr 3.1: Pobierz
  załącznik nr 4 protokół zdawczo odbiorczy: Pobierz
  Informacja dot. Konkursu z 22 oraz 23.06.2020r: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania do Konkursu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-16
  Osoba odpowiedzialna: Renata Grabara, tel 34/367-36-70

 • KO/30/2020 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, w tym immunohistochemicznych, oceny biopsji tarczycy, badań cytologicznych, konsultacji preparatów wykonanych poza WSzS im. NMP oraz badań śródoperacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Formularz ofertowy wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-10
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/29/2020 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarza specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi, udzielania porad w Poradni Schorzeń Piersi oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-05-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/28/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-05-20
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/26/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-05-12
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n. „ Budowa drogi przeciwpożarowej dla budynku „H” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118 ”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Załącznik nr 1 szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTOWY: Pobierz
  Załącznik nr 3 do zaproszenia – Wykaz Osób: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-05-07
  Osoba odpowiedzialna: Tomasz Stoparek