• Konkurs na świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów w pozycji leżącej/siedzącej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Formularz cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-09-26
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, tel 34/367-34-22

 • KO/75/2023 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY - wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-09-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/83/2023 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-09-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/82/2023 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i w Poradni Okulistki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przy ul. Bialskiej 104/118 – w podziale na Pakiety nr 1, nr 2 i nr 3.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-09-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/81/2023 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur, w tym: w zakresie ginekologii onkologicznej i sprawowania opieki nad chorymi w Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-09-08
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/80/2023 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY - wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-09-06
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Zaprojektowanie i wykonanie wraz z uzyskaniem uzgodnienia rzeczoznawcy ds. PPOŻ systemu alarmowania pożarowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Wentylowanych Mechanicznie w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, dostawa i montaż systemu alarmowania pożarowego, konfiguracja systemu i podłączenie do centrali esser.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1 do ZO opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Załącznik nr 2 do ZO wzór umowy: Pobierz
  załącznik nr 3 do ZO formularz oferty: Pobierz
  rzut piwnice ZOL opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  rzut parter ZOL opis przedmiotu zamówienia: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-09-01
  Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Strugacz

 • KO/78/2023 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na ODDZIALE OKULISTYKI Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Przedłużenie terminu skladania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-08-30
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/79/2023 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118: Pakiet nr 1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ordynacji dziennej Pakiet nr 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-08-30
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/77/2023 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych – wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie oraz pracownikom podmiotów zewnętrznych, z którymi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie posiada zawarte umowy
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2023-08-29
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska