• KO/22/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Oświadzczenie Zał. Nr 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-30
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/21/2020 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY-WERSJA EDYT.: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/19/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/CT) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 2: Pobierz
  Formularz ofertowy - wersja edytowalna: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/20/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/18/2020 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania konsultacji radiologicznych polegających na opisywaniu badań diagnostycznych tomografii komputerowej dla potrzeb medycyny nuklearnej, dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-12
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/17/2020 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji preparatów histopatologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-09
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/15/2020 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-05
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/16/2020 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. Nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-03-05
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/13/2020 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu „N” przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zitegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-24
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/12/2020 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji urologicznych dla pacjentów hospitalizowanych na Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-02-21
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz