Nabór wniosków do IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego zakończył się 16 maja 2022 roku. Wśród 105 dopuszczonych do głosowania zadań, znalazł się także zgłoszony przez mieszkańca Częstochowy projekt pn. „Zakup ambulansu (karetki transportowej z wyposażeniem) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie floty karetek. Jest to niezbędne dla skutecznego transportu sanitarnego pacjentów, gdyż jedna z karetek jest już wyeksploatowana i ulega częstym, generującym duże koszty awariom. Szacowany koszt całkowity realizacji zadania wynosi 274 900 zł.

W ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, mieszkańcy będą mogli głosować, przyznając po 3 punkty w puli ECO i REGIO. Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie, od 24 sierpnia do 12 września br., na portalu obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski. Zachęcamy do przyznania punktów projektowi dotyczącemu naszego szpitala!