Dyrektor WSzS/Sekretariat

34 367-31-04

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa/Sekretariat

34 367-31-04

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

34 367-31-04

Główny Inżynier

34 367-31-04

Naczelna Pielęgniarka

34 367-31-29

Główny Księgowy

34 367-31-10

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

 

Pracownik Socjalny

34 367-30- 84

 

REJESTRACJE DO PORADNI UL. BIALSKA

Rejestracja diagnostyki obrazowej

34 367-35-44

Rejestracja ogólna

34 367-34-17, 367-37-50

Rejestracja onkologiczna

34 367-32-06

Rejestracja schorzeń piersi

34 367-32-63

Rejestracja radioterapii

34 367-36-85

Rejestracja/wynik diagnostyki laboratoryjnej

34 367-35-58

Rejestracja hematologiczna

34 367-31-15

Rejestracja nefrologiczna

34 367-31-15

Rejestracja  neurochirurgiczna

34 367-31-15

Rejestracja chirurgii dziecii                                      

34 367-34-17