Krajowy Fundusz Szkoleń - KFS, to fundusz finansujący bezpłatne szkolenia, a co za tym idzie również sprawdzający czy dana zapisana osoba jest uczestnikiem kursu i czy otrzymała zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia.

Profil SMK- System Monitorowania Kształcenia, to platforma, gdzie każda pielęgniarka i położna chcąca podjąć jakiekolwiek szkolenie musi mieć założony swój osobisty profil i zarejestrować się internetowo na dane szkolenie. System ten wszedł w życie 1 lipca 2017 roku i jest obowiązkowy dla każdej pielęgniarki i położnej.

Uczestnik KFS- pielęgniarka lub położna, będąca pracownikiem szpitala, która zapisała się w danym okresie na planowane, bezpłatne szkolenia w szpitalu.

Proszę o zapoznanie się z podręcznikiem konta SMK i instrukcją krok po kroku do założenia  konta i zalogowania się na dane, wybrane szkolenie:

ZAŁOŻENIE KONTA W SMK - PDF