Komórki organizacyjne administracji

Nazwa

Telefony

Sekretariat Dyrektora

34/367-31-04

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

34/367-37-29

Dział Kontroli Wewnętrznej i Jakości

34/367-36-25

Naczelna Pielęgniarka

34/367-31-29

Dział Organizacyjno-Prawny  (Organizacja)

 

 

34/ 367-37-55 - Kierownik

34/ 367-35-95, 367-37-12

34/367 37-48, 367-34-35 - Archiwum

34/ 367-34-36 - Kancelaria

34/367-32-46 - Punkt Ksero

Dział Kontraktów Medycznych

34/367-31-24 - kierownik

34/367-33-80, 367-35-97,367-36-30 - Kontrakty

Dział Statystyki

34/367-34-54 - Kierownik

367-34-64,367-35-86 - Statystyka

Dział Lecznictwa

34/367-37-14 - Kierownik

34/367-35-12, 34/367-35-84

Obsługa Prawna

34/ 367-32-08

Dział Kadr i Płac

34/367-32-24 - Kierownik

34/367-34-01 - Kadry PCK

34/367-34-06, 34/367-34-03, 34/367-33-43 - Kadry Bialska

34/367-32-18 - Płace

Ośrodek Szkoleń i Promocji

34/367-36-46 - Kierownik

34/ 367-33-19 - Szkolenia

Sekcja Dotacji i Projektów Unijnych

34/ 367-36-52 - Kierownik

Dział Finansowo-Księgowy

34/ 367-31-10 - Główny Księgowy

34/ 367-34-15, 34/ 367-37-16 - Sekcja Finansowa

34/ 367-32-85 - Sekcja Ewidencji Majątku

i Rejestru Sprzedaży

34/ 367-32-89 - Sekcja Procedur i Kosztów

Dział Zamówień Publicznych

34/ 367-32-51-Kierownik

34/ 367-37-53, 34/367-36-74 - Zamówienia Publiczne

Samodzielne stanowisko ds. epidemiologii

34/ 367-36-31

Dział Higieny Szpitalnej

34/ 367-34-48 - Kierownik

Dział Żywienia

34/ 367-33-60 - Kierownik

Dział Informatyki

34/ 367-34-98 - Kierownik

34/ 367-31-26

Dział Remontowo-Inwestycyjny

34/ 367-34-22 - Kierownik

34/ 367-37-31, 34/367-32-15

Dział Elektryczny

34/ 367-31-22 - Kierownik

Dział Instalacji Cieplnej i Sanitarnej

34/ 367-32-19 - Kierownik

34/ 367-33-50 - Sekcja Energetyczno-Cieplna

Dział Aparatury Medycznej

34/ 367-31-20 Kierownik

Inspektor Ochrony Danych

34/ 367-37-55

Inspektorat  BHP

34/ 367-32-16

Dział Zaopatrzenia i Magazynów

34/ 367-36-29 - Kierownik

34/ 367-36-68, 34/ 367-36-70, 34/ 367-33-23 - Zaopatrzenie

34/ 367-32-43 - Magazyn

Specjalista ds. obronnych

34/ 367-33-66

Samodzielne stanowisko ds. p. poż.

34/ 367-33-12

Inspektor Ochrony Radiologicznej

-