Telefony:
Rejestracja:                                                             34 367 3685

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118

Wyposażenie

Zakład Radioterapii jest wyposażony w nowoczesną pełnoprofilową linię terapeutyczną do radioterapii. W jej skład wchodzi modelarnia, tomograf komputerowy, symulator i 2 akceleratory liniowe generujące wiązki fotonowe o energiach 4, 6 i 15 MV oraz wiązki elektronowe o energiach 6, 9, 12, 15 i 18 MeV. Akceleratory posiadają nowoczesne systemy wizualizacji wiązki terapeutycznej oraz umożliwiają prowadzenie radioterapii IGRT i radioterapii adaptacyjnej.

W roku 2007 została uruchomiona nowoczesna Pracownia Brachyterapii wyposażona
w microSelektron HDR. Zakład posiada systemy do planowania leczenia teleradioterapii XiO „PrecisePlan” i „Oncentra MasterPlan” z możliwością prowadzenia leczenia konformalnego oraz IMRT. Leczenie w Pracowni Brachyterapii opiera się o system konformalnego planowania brachyterapii „PLATO” posiadający możliwość implementacji obrazów rentgenowskich oraz tomografii komputerowej. Posiadana aparatura do radioterapii pozwala na leczenie chorych z praktyczne wszystkimi nowotworami złośliwymi. Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków posiadających pełne możliwości integracji leczenia z zastosowaniem brachyterapii oraz teleradioterapii. Posiadana aparatura terapeutyczna oraz dozymetryczna, służąca weryfikacji dawek promieniowania, gwarantuje pełne bezpieczeństwo prowadzonego leczenia.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Zakładu Radioterapii:

http://onkologia.ovh.org/kontakt.html