19 grudnia 2022 r. odbyło się Doroczne Spotkanie Członków i Przyjaciół Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji LEWIATAN, podczas którego wręczone zostały nagrody specjalne. Jedną z nich, w kategorii „Osobowość roku”, przekazano na ręce Dyrektora Zbigniewa Bajkowskiego. Kapituła zdecydowała się na jej przyznanie w dowód uznania za znaczącą poprawę jakości świadczeń oferowanych przez placówkę. Podkreślono również ogromne nakłady finansowe, jakie zostały zainwestowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Bialskiej w Częstochowie . W ciągu ostatnich 3 lat było to 137 mln zł, a tylko w ostatnim roku – 53 mln zł.

Swoje wystąpienie Dyrektor Bajkowski rozpoczął od informacji o kolejnych 54 mln zł, o których przyznaniu decyzję właśnie otrzymał. Podkreślił również, że wyróżnienie przez Kapitułę nie byłoby możliwe, gdyby nie grono osób współpracujących z nim na rzecz Szpitala, a więc przede wszystkim zespół lekarzy, pielęgniarek oraz niemedyczne komórki organizacyjne. Dyrektor złożył również specjalne podziękowania Marszałkowi Województwa Śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu i Stanisławowi Gmitrukowi Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego. Wskazał również, że to głównie dzięki zaangażowaniu Pana  Marszałka możliwe jest realizowanie kolejnych ważnych inwestycji.

Gratulujemy wyróżnienia!