Kurs specjalistyczny z EKG

Proszę wszystkie osoby, które zapisały się na kurs EKG z dofinansowania z KFS o rejestrowanie się w systemie SMK. Wykłady rozpoczynają się 20 lipca.

Proszę aby wszystkie zapisane osoby zalogowały się do systemu SMK, wybierając Fundację Pretium Częstochowa.

Specjalizacja z Anestezjologii i Intensywnej Terapii  i Specjalizacja z medycyny ratunkowej:

Jednocześnie jesteśmy w trakcie naboru na specjalizację z anestezjologii i medycyny ratunkowej. Zainteresowane osoby mogą logować się w systemie wybierając firmę Vital- Med Częstochowa. Warunkiem kwalifikacji na specjalizację jest dwuletni okres zatrudnienia w szpitalu oraz posiadanie lub realizacja w ciągu trwania specjalizacji kursów specjalistycznych z EKG, z RKO i RKO Noworodka.