Od lipca br rozpoczynamy następujące kursy dla pielęgniarek i położnych:

-kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

- kurs specjalistyczny z EKG

- kurs specjalistyczny z RKO

- kurs specjalistyczny z leczenia ran dla pielęgniarek

- kurs dokształcający w zakresie stomii jelitowej dla pielęgniarek

Kursy te są bezpłatne dla pielęgniarek, które były zapisane na kurs z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń.

Dla wszystkich innych osób, które chciałyby uczestniczyć w kursie, szkolenia są odpłatne.

Szczegóły i harmonogram szkoleń będzie dostępny od 10 czerwca na stronie www.szpitalparkitka.pl w zakładce Ośrodek Szkoleń i Promocji.

Wszystkie osoby uczestniczące w kursach muszą posiadać konto w Systemie Monitorowania Kształcenia SMK. Bez posiadania konta uczestnictwo w kursie jest niemożliwe.

Kontakt 3646 lub 3319 i tel. 607631625