Harmonogram szkoleń zewnętrznych na rok 2018

Lp.

Nazwa szkolenia

Grupa zawodowa objęta szkoleniem

Termin szkolenia

Ilość osób biorących udział w szkoleniu

Koszty

Prelegent

1.

Konsultacje specjalistyczne z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych w WSzS - analiza

Zespoły problemowe

Dyrekcja

styczeń

 150

Szkolenie bezpłatne,                   w ramach podpisanego porozumienia

lek. med. M. Paździor

mgr pielęg. H. Kaźmierak

 

2.

Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi - kurs uzupełniający

 

 

Pielęgniarki i położne

15 luty

 145

Szkolenie obowiązkowe, uzupełniające, płatne

13 050,00 zł

Centrum Krwiodawstwa  Katowice

3.

Prawo medyczne

Lekarze, pielęgniarki, położne

12 marzec

 150

Szkolenie płatne

5 000,00

Tadeusz Wrona - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

4.

Ochrona radiologiczna przy pracy z pacjentem - szkolenie uzupełniające

Lekarze zabiegowi,               trakt operacyjny, technicy radiologii i radioterapii,

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej

25-26 kwiecień

 

 

112

Szkolenie obowiązkowe z egzaminem państwowym. Brak szkolenia grozi cofnięciem kontraktu na zabiegi operacyjne.

27 180,00

RAD-MED

5.

Ochrona radiologiczna przy pracy z pacjentem - szkolenie uzupełniające

Lekarze zabiegowi, trakt operacyjny, technicy radiologii i radioterapii,

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej

28 kwiecień

 22

Szkolenie obowiązkowe z egzaminem państwowym. Brak szkolenia grozi cofnięciem kontraktu na zabiegi operacyjne.

5 280,00

RAD- MED

6.

Spotkanie naukowe - konferencja naukowa

Lekarze

Pielęgniarki Oddziałowe

12 kwiecień

100

15 000,00

dr hab. n.med. Adam Kobayashi

prof. dr hab.n.med. Marcin Gariel

dr hab.n.med. Flip Szymański

 

7.

Szkolenia BHP

Dotyczy wszystkich pracowników

W zależności od potrzeb ( 2 x w roku)

 

Szkolenie płatne

40 000,00

 

Firma wyłoniona w ramach konkursu ofert

8.

Dokumentacja medyczna - zasady prowadzenia, udostępniania i konsekwencje dowodowe

Lekarze, pielęgniarki i położne, sekretarki medyczne, rejestratorki

24 maja

Wszyscy

( kilka grup)

7 000,00

Dawid Chwiałkowski

9.

Zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi na przykładzie błędów lekowych

Lekarze, pielęgniarki, położne

7 czerwiec

Wszyscy

( kilka grup)

7 000,00

 

Wojciech Balicki

10.

Prawa pacjenta

Lekarze, pielęgniarki, położne

20 czerwiec

Wszyscy

 

5 000,00

Krzysztof Kordel

 

 

11.

Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa - warsztaty

Lekarze, pielęgniarki, położne

czerwiec- wrzesień

Wszyscy

10 000,00

Tymoteusz Staroń

12.

Prawa personelu medycznego

Lekarze, pielęgniarki, położne

5 wrzesień

Wszyscy

( kilka grup)

7 000,00

Marcin Śliwka

13.

Błąd medyczny - odpowiedzialność za błąd

Personel medyczny

wrzesień- październik

Cały personel

5 000,00

Dr n. med. Krzysztof Kordel

14.

Odpowiedzialność cywilna w ochronie zdrowia - jak bronić się przed roszczeniami pacjentów i ich rodzin

Lekarze, pielęgniarki, położne

4 grudzień

Wszyscy

( kilka grup)

7 000,00

Ewa Sokół