Publikacja jest wspólną inicjatywą edukacyjną Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Dziecka, w której w zwięzły i zrozumiały sposób zostały zapisane prawa przysługujące dzieciom i ich opiekunom. Karta powstała na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta równocześnie uwzględniając zapisy Konwencji o Prawach Dziecka - materiał pochodzi ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.