Ośrodek Szkoleń
tel. 34 367-36-46
e-mail: bhalkiewicz@szpitalparkitka.com.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
http://www.szpitalparkitka.com.pl